Kurs i AMA Anläggning i Göteborg

ONSDAG 30 maj 2018

Scandic Rubinen, Kungsportsavenyn 24, Göteborg

Tekniska beskrivningar och mängdförteckningar baserade på AMA Anläggning 17 och MER Anläggning 17. Men för att du ska få full förståelse hur förfrågningsunderlaget ska utformas behöver du kunskaper om fler verk och dokument. Samtliga dessa kommer att gås igenom under denna fullmatade kursdag (i kursen ingår inte praktiska övningar eller genomgång av AMA Beskrivningsverktyg).

Läs vidare: Kurs i AMA Anläggning i Göteborg