Making Effect - Architecture + Research + Society Symposium and Exhibition

TORSDAG 14 september 2017

KTH Architecture, Osquars backe 5 and ArcDes, Exercisplan 4, Skeppsholmen

Hur relaterar forskning om arkutektur med yrkets praktiska utförande, politik och större samhälleliga kontext? Dessa frågor tar det tre dagar långa eventet upp.