Svensk Energiutbildnings BBR-dag i Göteborg

TISDAG 13 oktober 2015

Göteborg

Seminarium om BBR:s nya energikrav samt Boverkets förslag på nära-nollenerighus.

Läs vidare: Svensk Energiutbildnings BBR-dag i Göteborg