Svensk Energiutbildnings BBR-dag i Malmö

ONSDAG 14 oktober 2015

Malmö

Seminarium om BBR:s nya energikrav samt Boverkets förslag på nära-nollenerighus.

Läs vidare: Svensk Energiutbildnings BBR-dag i Malmö