Svensk Energiutbildnings BBR-dag i Stockholm

ONSDAG 21 oktober 2015

Stockholm

Seminarium om BBR:s nya energikrav samt Boverkets förslag på nära-nollenerighus.

Läs vidare: Svensk Energiutbildnings BBR-dag i Stockholm