Svensk Energiutbildnings BBR-dag i Umeå

ONSDAG 18 november 2015

Umeå

Seminarium om BBR:s nya energikrav samt Boverkets förslag på nära-nollenerighus.

Läs vidare: Svensk Energiutbildnings BBR-dag i Umeå