Svensk Energiutbildnings BBR-dag, Stockholm

ONSDAG 4 oktober 2017

Solna Access Konferens

Seminarium om de nya nära-nollenergikraven, tillämpning av ändringsreglerna vid energieffektivisering samt brandsäkerhet vid hållbar nybyggnad och renovering.

Läs vidare: Svensk Energiutbildnings BBR-dag, Stockholm