Bevarande & restaurering av kulturhistoriska byggnader

ONSDAG 22 november 2017

Under konferensen får du chansen att utveckla din kompetens och lära dig hur du arbetar med gamla, betydelsefulla och kulturhistorisk värdefulla byggnader på rätt sätt så att de inte förvanskas.

Läs vidare: Bevarande & restaurering av kulturhistoriska byggnader