Bokfestiva: Hållbara hus i kallt klimat

ONSDAG 17 oktober 2018

Malmfältens folkhögskola

Vill ni lyssna och se trettioen hållbara hus i subarktiskt och arktiskt klimat är ni välkomna kl 12:30 den 17 oktober till aulan i Malmfältens folkhögskola, Kiruna.