Bostäder för alla - men hur? (Skellefteå)

TORSDAG 8 december 2016

Scandic Hotel, Kanalgatan 75, Skellefteå

Hur kan kommuner medverka till ett ökat bostadsbyggande? Målgrupper för seminariet är  ordförande eller vice ordförande i kommunstyrelsen eller byggnadsnämnd, ledande tjänstmän inom samhällsplanering, exploatering eller planering.

Läs vidare: Bostäder för alla - men hur? (Skellefteå)