Bostäder för alla - men hur? (Malmö)

ONSDAG 14 september 2016

High Court, Malmöhusvägen 1, Malmö

Länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)  bjuder in till ett seminarium där syftet är att få en fördjupad diskussion om kommunernas förutsättningar för att medveraka till ett ökat bostadsbyggande.

Läs vidare: Bostäder för alla - men hur? (Malmö)