Bostadsrättsmässan

FREDAG 17 november 2017

Kistamässan

Bostadsrättsmässan är Sveriges största mötesplats för bostadsrättsföreningar och samfälligheter - en kunskapsmässa för dig som sitter i en bostadsrättsstyrelse, är fastighetsförvaltare eller inköpare på ett fastighetsbolag. Mässan är väl etablerad och har arrangerats sedan år 2000. Här samlas leverantörer inom området under samma tak och både utställare och besökare får snabbt information och kunskap om det senaste i branschen. 

Läs vidare: Bostadsrättsmässan