Boverkets PBL kompetensdagar 2018

TORSDAG 29 november 2018

Malmö Live

Det här är två dagar som vänder sig till dig som arbetar med den praktiska tillämpningen av plan- och bygglagen.

Läs vidare: Boverkets PBL kompetensdagar 2018