Brandskydd 2015

ONSDAG 25 november 2015

Täby Park Konferens & Hotell, Kemistvägen 30, Täby

Två dagars-konferens om förebyggande och byggnadstekniskt brandskydd. Under konferensen kommer frågor som krav på brandskydd vid ändring av byggnader och tillfälliga boenden för asylsökande att diskuteras. 

Läs vidare: Brandskydd 2015