Brobyggardagen 2018

MÅNDAG 29 januari 2018

Svenska Mässan i Göteborg

Brosamverkan arbetar aktivt med kompetensutveckling, kunskapsspridning, erfarenhetsåterföring, teknikutveckling inom byggbranschen samt samverkan för bättre spelregler och färre missförstånd i branschen. 

Läs vidare: Brobyggardagen 2018