CBE workshop om bygglogistik

TISDAG 10 oktober 2017

Chalmers teknikpark, Sven Hultins gata 9

Hur kan vi med  upphandling som bas stärka branschens arbete med innovation och hållbarhet? CBE har bjudit in Sveriges främsta forskare på området till ett halvdagsseminarium för att försöka ge svaren.

Läs vidare: CBE workshop om bygglogistik