DigiGov – Toppledarforum för ett smartare Sverige

TISDAG 5 december 2017

Kistamässan

Arbetet med digitalisering behöver vara brett och involvera flera olika aktörer. För att öka takten och bli mer effektiva i de satsningar som görs, behövs gemensamma insatser med tydliga prioriteringar. Därför samlas nu de högsta beslutsfattarna i offentlig sektor, näringsliv och akademi för att under två dagar tillsammans föra en strategisk diskussion kring vart det offentliga Sverige är på väg och vad som behöver göras framåt.

Läs vidare: DigiGov – Toppledarforum för ett smartare Sverige