Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen

TISDAG 29 november 2016

Hotel Birger Jarl Birger Jarlsgatan 61 A, Stockholm

Hur kan vi integrera ekosystemtjänster i samhällsplaneringen. Exempel från kommuner som framgångsrikt har integrerat ekosystemtjänster i stadsbyggandet.

Läs vidare: Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen