Elmia Fastighet

TISDAG 22 september 2015

Jönköping

Här samlas byggherrar, beställare, fastighetsförvaltare, samhällsbyggare och stadsutvecklare. I år ligger fokus på byggkrav, underhållskrav och avkastningskrav.

Ett tema är också "Den hållbara staden".

Läs vidare: Elmia Fastighet