Elmia Park

TISDAG 26 september 2017

Elmia, Jönköping

Elmia Park är den ledande mässan för alla som äger, anlägger, renoverar och sköter grönt. Under tre intensiva mässdagar står växtkraft, anläggningskraft och attraktionskraft i centrum på Sveriges största branschmässa för grönytor och utemiljöer.

Läs vidare: Elmia Park