Fördjupningskurs i Entreprenadrätt

ONSDAG 17 maj 2017

Stockholm

Kursen ger fördjupade kunskaper inom enskilda områden i standardavtalen AB 04 och ABT 06.

Läs vidare: Fördjupningskurs i Entreprenadrätt