Frukostmöte om BIM

FREDAG 6 november 2015

Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9

Mats Persson från Cad-Q ger exempel på projekt där BIM i ett livscykelperspektiv håller på att slå igenom i de praktiska verksamhetsprocesserna.

Läs vidare: Frukostmöte om BIM