Gestaltning och PBL

ONSDAG 26 oktober 2016

Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala

Boverket arrangerar i samverkan med Statens konstråd, ArkDes och Riksantikvarieämbetet konferensen Gestaltning och PBL. Den riktar sig till dig som arbetar med arkitektur och gestaltning kopplat till PBL (Plan- och bygglagen).

Läs vidare: Gestaltning och PBL