Grundläggningsdagen 2018

TORSDAG 15 mars 2018

Stockholmsmässan, Mässvägen, Älvsjö

Grundläggningsdagen (GD) riktar sig till entreprenörer, beställare, konsulter, myndigheter med flera inom grundläggningsområdet i vid bemärkelse. 
Intresset för Grundläggningsdagen har glädjande nog spridit sig utanför Sveriges gränser.

Läs vidare: Grundläggningsdagen 2018