Infradagen

FREDAG 26 januari 2018

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Stora Infradagen 2018 tar upp de stora förändringar som driver den svenska, nordiska och europeiska infrastruktursektorn. Politiker, näringsliv och forskare diskuterar, tillsammans med ME, innovation, digitalisering och regionernas dragkamp.

Läs vidare: Infradagen