Installationssamordningsdagarna

ONSDAG 30 augusti 2017

Quality Hotel Globe Arenaslingan 7, Stockholm

 Installationssystem upptar en stor del av den totala byggkostnaden och spelar en alltmer avgörande roll i byggprojekten. Därför är det viktigt att du arbetar på ett fungerande sätt och lär dig styra, planera och samordna olika installationer för att skapa en störningsfri produkt. Under konferensen får du lära dig hur du med tydligt ledarskap och kommunikation skapar gott samarbete mellan olika installatörer och förståelse för helheten i projektet. 

Läs vidare: Installationssamordningsdagarna