Klimatanpassning 2018

TORSDAG 6 september 2018

Norrtullsgatan 6, 113 26 Stockholm

Konferensen riktar sig primärt till de som arbetar med, ansvarar för eller berörs av klimatanpassningsfrågor i kommuner, länsstyrelser, myndigheter och i näringslivet. Primära målgrupper är personer som arbetar strategiskt eller fattar beslut om samhällsplanering och investeringar i klimatanpassningsåtgärder, infrastruktur, stadsutveckling och stadsplanering.

Läs vidare: Klimatanpassning 2018