Kulturmiljö som framgångsmotor – att vistas, verka och växa i

ONSDAG 1 februari 2017

Färgfabriken, Stockholm

Riksantikvarieämbetet presenterar ett arbete som har pågått under 2014-2016 där man har samlat, utvecklat och spridit goda exempel om kulturmiljöer och hur de kan bidra till en god samhällsutveckling.

Läs vidare: Kulturmiljö som framgångsmotor – att vistas, verka och växa i