Landskapsarkitektsdagarna

ONSDAG 18 oktober 2017

Garnisonen konferens Karlavägen 100, Stockholm

Välkommen till konferensen som utvecklar ditt mångfunktionella tänkande och lär dig hur du planerar för en mer attraktiv stadsmiljö. Ta chansen att träffa ledande experter och höra om aktuella praktikfall.

Läs vidare: Landskapsarkitektsdagarna