Lärarutbildning MER Anläggning 13

TISDAG 28 april 2015

Stockholm

Under två dagar i april kör vi vår lärarutbildning i Stockholm då du får lära dig AMA Anläggning 13 och MER Anläggning 13. Du får dessutom en genomgång av vårt undervisningsmaterial och lite tips och råd om hur du kan använda det när du själv utbildar.

Vi vänder oss till dig som:
• ska hålla utbildning för dina kollegor 
• ska utbilda på uppdrag av ett annat företag 
• är lärare i skola, undervisningsföretag eller liknande

Utbildningen är uppdelad på två områden, AMA/RA Anläggning 13 och MER Anläggning 13. 
Välj att gå båda dagarna och få helhetsgrepp om Anläggning 13, eller välj den dag som är mest relevant för dig.

Du behöver ha grundläggande kunskaper i uppbyggnad och tillämpning av AMA när du kommer.

Läs vidare: Lärarutbildning MER Anläggning 13