Seminarium om ett framgångsrikt energiprojekt som använder en ny metod för uppföljning

TISDAG 4 oktober 2016

Hugin, ingång 13, 1 tr, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Välkommen att ta del av hur arbetet bedrivs, dagsläget och vad som händer inom kort på ett seminarium den 4:e okt kl 9.30 till 11.30.

Programpunkter
- Inledning, Jonas Eriksson
- Organisation och arbetssätt, projektledare för energiprojektet, Stig Lundberg
- Korta presentationer om delprojekten av respektive projektägare/-ledare

  • Dialog, Margot Bratt
  • Akvifär, Johan Ahlinder
  • Driftoptimering, Patric Johansson
  • Energikartläggning och åtgärder, Marcus Nystrand/John Johnsson
  • Installation av solceller, Fredrik Sadjak/Håkan Moberg
  • Forskningsprojekt om solceller i samarbete med STUNS, Hans Nyhlen
  • Energikrav, Marcus Nystrand
  • Metod för uppföljning och utfall fram till idag, projektledare för energiprojektet, Stig Lundberg

- Avslutning och frågor, ordförande styrgrupp, Johan Ahlinder

Seminariet anordnas av Landstinget i Uppsala län

Anmälan – senast 30 september via mail till Margot.bratt@wspgroup.se.