Park & Gata Stockholm

TISDAG 23 januari 2018

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

En fackmässa för att träffa leverantörerna på lunchmässa med inriktigtng på Park & Gata.

Läs vidare: Park & Gata Stockholm