Park och Gata - Jönköping

TORSDAG 9 november 2017

Elite Stora Hotellet, Hotellplan, Jönköping.

Träffa leverantörerna på effektiva lunchmässor. Du får tid att prata med material- och teknikkunniga personer i anslutning till din lunch.