Park och Gata - Linköping

ONSDAG 8 november 2017

Nationernas Hus, Ågatan 55, Linköping.

Träffa leverantörerna effektiva lunchmässor. Du får tid att prata med material- och teknikkunniga personer i anslutning till din lunch.

Läs vidare: Park och Gata - Linköping