Parkeringsdagarna 2017

ONSDAG 6 december 2017

Centrala Stockholm

Parkering och stadsplanering är en het fråga i samhällsdebatten som år efter år fortsätter att beröra och utmana. Du som arbetar med planering för parkering har ett viktigt arbete för att hitta rätt balans mellan att möta behovet och efterfrågan på parkeringsplatser och lyfta hållbara alternativ.

Läs vidare: Parkeringsdagarna 2017