Planering & utveckling av det offentlige rummet

TISDAG 13 mars 2018

Piperska Muren Scheelegatan 14, Stockholm

Planering av offentliga rum är en avgörande del i stadsplaneringen, inte minst då staden förtätas. Du får lyssna till spännande praktikfall där du får med dig konkreta tips och verktyg.

Läs vidare: Planering & utveckling av det offentlige rummet