Position 2015

TISDAG 17 mars 2015

Stockholm

Position 2015 – innovationer för samhällsbyggande är en kongress och en fackmässa inom samhällsbyggnadsområdet med inriktning på geografisk informationsteknik, IT-stöd till samhällsbyggnadsprocesserna, e-tjänster samt visualisering och kommunikation.

Arrangemanget äger rum på Stockholmsmässan i Älvsjö den 17-19 mars 2015.

Mässan innehåller en rad aktörer där samhällsbyggnadsområdet och företag presenterar sina organisationer, produkter och tjänster för ökad samhällsnytta. Företagen inriktar sig här på tjänster inom positionering, visualisering, GIS och mätning.

Läs vidare: Position 2015