Renoveringsdagen 2018

TORSDAG 22 mars 2018

ArkDes, sal Aula ArkDes, Exercisplan 4, Skeppsholmen, Stockholm

Hållbar renovering – Hur får vi det att hända? En heldag tillsamans med Boverket, Energimyndigheten, Näringsdepartementet, representanter från Botkyrkabyggen, MKB och Gårdstensbostäder. 

Läs vidare: Renoveringsdagen 2018