CoClass på Samhällsbyggardagarna 2017

ONSDAG 11 oktober 2017

Stockholm Waterfront Congress Centre

Claes Eckerberg, Svensk Byggtjänst, kommer att tala om CoClass på Samhällsbyggardagarna torsdag den 12 oktober.

På Samhällsbyggardagarna kan du delta i olika seminarier om digital utveckling, fastighetsutvärdering, infrasturktur, urbanitet och livsmiljö, bygg&anläggning med mera.

Läs vidare: CoClass på Samhällsbyggardagarna 2017