Seminarium: Svanenmärkta byggnader

TISDAG 6 mars 2018

Solna Access Konferens

Seminarium om hur man Svanenmärker nybyggnad och renovering, från idé till licens. Vänder sig till fastighetsägare och entreprenörer som vill Svanenmärka byggnader, till konsulter och leverantörer i berörda projekt samt till den som känner behov av att bli lite mer insatt i ämnet. 

Läs vidare: Seminarium: Svanenmärkta byggnader