Seminarium: Svanenmärkta byggnader

ONSDAG 7 mars 2018

Gothia Towers

Seminarium om hur man Svanenmärker nybyggnad och renovering, från idé till licens. Vänder sig till fastighetsägare och entreprenörer som vill Svanenmärka byggnader, till konsulter och leverantörer i berörda projekt samt till den som känner behov av att bli lite mer insatt i ämnet. 

Läs vidare: Seminarium: Svanenmärkta byggnader