Slutkonferens DenCity

TISDAG 19 juni 2018

Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren, Göteborg

Konferensen diksuterar lösningar och tjänster som kan minska trängsel, miljöpåverkan och öka livskvalitén för boende och verksamma i täta stadsdelar? Hållbar stadsutveckling helt enkelt.

Läs vidare: Slutkonferens DenCity