Smarta städer

ONSDAG 22 november 2017

Kistamässan

Sveriges nya mötesplats för morgondagens uppkopplade stad och hållbart byggande. Vi står inför stora utmaningar när drivkrafter som digitalisering, urbanisering, hållbarhetsmål och globalisering förändrar vårt samhälle. Mötesplatsen Smarta städer 2017 är uppbyggd kring behovet att möta dessa utmaningar och blir en unik arena där de tekniska förutsättningarna och de senaste innovationerna kan presenteras och möta användare, kravställare, beslutsfattare och nyttjare från hela samhällsbyggnadssektorn.

Läs vidare: Smarta städer