Stadsarkitektdagen 2017

FREDAG 6 oktober 2017

Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm

Stadsarkitektdagen 2017 diskuterar frågan vem som ska ta ansvar för helheten när politiken vill förenkla och den offentliga sidan får allt sämre möjligheter att påverka utvecklingen.

Läs vidare: Stadsarkitektdagen 2017