Stadsbyggnadsdagen 2015

ONSDAG 2 september 2015

Upplands Väsby

Årets tema: Gemenskap

  • Hur klarar vi våra stora samhällsbyggnadsuppgifter om vi inte minskar de fysiska och mentala avstånden mellan människor med olika bakgrund, erfarenheter och värderingar?
  • Om vi inte lyckas släppa fram den lust, kraft och inspiration som genereras i samspel mellan oliktänkande? Hur bygger vi städer med livsmiljöer som ger goda förutsättningar till gemenskap?
  • Kan vi skapa känslor av gemenskap utan att alltid nå samförstånd?
  • Har vi de verktyg, de forum och de mötesplatser som behövs för att ta reda på om vi är överens om vad vi inte är överens om?
  • Vilka möten krävs för att acceptera och bejaka olikheter?
  • Vilka faktorer skapar en känsla av främlingskap?

Vilka faktorer skapar en känsla av samhörighet och gemenskap?

Läs vidare: Stadsbyggnadsdagen 2015