Swedish Energy Days 2015.

TORSDAG 4 juni 2015

Stockholm

Konferensinnehåll:
- Energikommissionen – vad kommer den att innebära?
- Förlängning av det svenska elcertifikatsystemet till år 2030? 
- Kärnkraftens inverkan på den nordiska balansen och priser

Remit-direktivet och transparensförordningen - vilka krav kan vi vänta oss?

- CO2 – spelet i EU om stabilitetsreserver och kapacitetsmarknader – hur påverkas Norden?
- Finansiell handel: Undantaget för bankgarantier försvinner nästa år – hur påverkas branschen? 

Läs vidare: Swedish Energy Days 2015.