Träddagarna 2017

TISDAG 7 november 2017

Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, 411 11 Göteborg

Träddagarna kommer i år att ha som tema Stadsträden i centrum. I och med att antalet invånare i våra städer ökar ser vi ett högre tryck på stadens grönytor och en ökad betydelse av just stadens träd. Stadsståndorten har även unika utmaningar där olika funktioner ska samspela samtidigt som träden ska få rätt förutsättningar!

Läs vidare: Träddagarna 2017