Trähusdagarna

ONSDAG 14 mars 2018

Trähusdagarna syftar till att sprida information om branschrelaterad forskning, teknik och regelverk. En gång per år anordnas trähusdagarna i samarbete med TMF och SHS för att ge branschen möjlighet att hålla sig uppdaterad.

Läs vidare: Trähusdagarna