TRÄSTADEN – MODERN TRÄBYGGNADSTEKNIK FÖR VARIERAT BYGGANDE

rubinapplet

TORSDAG 21 maj 2015

Attraktivt samhällsbyggande bygger på samverkan mellan stat, kommun och byggbransch, men också samverkan inom kommunen. Och inte minst genom en allt mer växande delaktighet av enskilda individer och familjer som går samman för att planera, bygga och senare bo i byggemenskaper. Under seminariet diskuteras hur urbana expansiva miljöer kan växa med hjälp av modern träbyggnadsteknik och hur trä- byggande bidrar till ett varierat byggande som rymmer olika upplåtelseformer och bostadstyper.

Läs vidare: TRÄSTADEN – MODERN TRÄBYGGNADSTEKNIK FÖR VARIERAT BYGGANDE