VA-juridisk forum

TISDAG 2 oktober 2018

7A Odenplan (Norrtullsgatan 6)

Ett forum för kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte för aktuella VA-juridiska frågor.

Läs vidare: VA-juridisk forum